Algemene voorwaarden

Artikel 1. | Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van Hartje Amsterdam (nu voorwaarden genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Hartje Amsterdam. Door een artikel te bestellen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Op verzoek kunnen de voorwaarden gratis naar u worden verzonden.

Artikel 2. | Overeenkomst en bestelling
2.1 De overeenkomst wordt bindend op het moment dat u uw bestelling plaatst in het online bestelformulier. Hartje Amsterdam verwerkt uw bestelling nadat u betaald heeft. Tot die tijd blijft Hartje Amsterdam de volledige eigenaar van de artikelen.

2.2 Om uw bestelling te bevestigen ontvangt u een e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

2.3 Afbeeldingen op de website kunnen altijd enigszins afwijken van de werkelijkheid.

2.4 Alle prijzen worden weergegeven in euro inclusief BTW.

2.5 Hartje Amsterdam heeft het recht een bestelling te weigeren en een overeenkomst te ontbinden.

2.6 Hartje Amsterdam behoudt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen op de website te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 3. | Verzendkosten
3.1 Hartje Amsterdam brengt de volgende verzendkosten in rekening:
Nederland: € 2,95 bij bestellingen tot € 50,00 & gratis verzending bij bestellingen boven € 50,00
België: € 3,95 bij bestellingen tot € 50,00 & gratis verzending bij bestellingen boven € 50,00

Artikel 4. | Levering
4.1 Hartje Amsterdam zal de bestelling binnen veertien dagen mogelijk na betaling verzenden. Mocht de levertijd in uitzonderlijke gevallen afwijken dan krijgt u hierover tijdig bericht.

4.2 Als u per ongeluk een verkeerd afleveradres hebt ingevoerd – en er zijn dus extra kosten – berekenen wij deze extra kosten aan u door.

Artikel 5. | Verzending en transport
5.1 Tot en met de levering is Hartje Amsterdam verantwoordelijk voor de bestelling. Na de levering, zal de verantwoordelijkheid aan u worden overgedragen.

Artikel 6. | Betaling en betalingsmethoden
6.1 Bij Hartje Amsterdam kunt u betalen met iDeal of overschrijving per bank.

6.2 Als Hartje Amsterdam per ongeluk een onjuiste prijs op de website plaatst – en het is duidelijk dat het een vergissing is – hebben wij het recht om ons aan te passen. Ook al heb je het artikel al besteld.

Artikel 7. | Goedkeuringsperiode
7.1 Hartje Amsterdam streeft ernaar dat alle klanten tevreden zijn met hun aankoop. We adviseren u echter om uw artikel binnen zeven werkdagen te controleren. Als iets niet goed is of als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u het binnen zeven dagen contact met Hartje Amsterdam opnemen.

Artikel 8. | Retourneren en omruilen
8.1 De gepersonaliseerde armbandjes zijn niet te retourneren of ruilen. Tenzij het een ontwerp- of typefout betreft. Hartje Amsterdam behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren.

Artikel 9. | Garantie
9.1 Hartje Amsterdam raadt haar klanten aan om alle artikelen binnen zeven dagen te controleren. Controleer de geleverde hoeveelheid en kwaliteit van het artikel. Als er iets niet klopt, kunt u binnen 7 dagen contact opnemen met Hartje Amsterdam.

9.2 De garantie is ongeldig als het product een defect vertoont dat is veroorzaakt door onjuist gebruik, als u of anderen het product hebben gemaakt of geprobeerd het te gebruiken op een manier waarvoor het artikel niet is bedoeld.

Artikel 10. | Geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Heeft u een opmerking of tip, vul dan het online contactformulier in. Hartje Amsterdam neemt contact met u op.

10.3 Heeft u een klacht, vul dan het online contactformulier in. Hartje Amsterdam zal altijd proberen een klacht in overleg met u op te lossen.

Artikel 11. | Auteursrechten foto’s en afbeeldingen
11.1 Alle foto’s en afbeeldingen getoond door Hartje Amsterdam zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Hartje Amsterdam kunnen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en publiekelijk worden gebruikt.

Artikel 12. | Retreats & annuleringsvoorwaarden
12.1. Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga organiseert een of meer daagse retraites. De geldende prijzen en uitleg over desbetreffende retraite staat op de website van Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga.

12.2. Deelnemer kan bij de retraite deelnemen door zich aan te melden via de website van Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga. Hiervoor verzameld Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam;
– Adres;- Telefoonnummer; – E-mailadres;
– Geboortedatum.

12.3. Bij retraite tot EUR 175,00 dient het volledige bedrag binnen twee weken na ontvangst van factuur worden voldaan. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.

12.4. Bij retraite boven de EUR 175,00 dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur de aanbetaling te worden voldaan. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling. Uiterlijk 1 maand (30 dagen) voor de geplande retraite dient het resterende bedrag te worden voldaan.

12.5. Bij annulering van een retraite tot EUR 175,00 tot 2 maanden voor aanvang van de retraite wordt 75% van het totaalbedrag teruggestort. Bij annulering van de retraite tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de retraite wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort. Bij annulering binnen een maand (30 dagen) voor aanvang van de retraite is restitutie niet mogelijk.

12.6. Bij annulering van een retraite vanaf EUR 175,00 tot 3 maanden voor aanvang van de retraite wordt de aanbetaling minus €100 teruggestort. Bij annulering van de retraite vanaf 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de retraite wordt 50% van teruggestort. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de retraite is restitutie niet mogelijk. Vergeet geen annulerings- en reisverzekering af te sluiten
12.7. Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga behoudt zich het recht voor de te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of social media.
12.8 In-de-plaatsstelling
De deelnemer kan zich voor aanvang van de retraite laten vervangen door een ander. Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos.

Artikel 13. | Verantwoordelijkheid
13.1 Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga spant zich maximaal in om te zorgen voor een goed en geordend verloop van de retraites. Een verdere garantie wordt niet verleend.

13.2 Deelname aan de retraites is geheel op eigen risico. Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

13.3 Gelet op het voorgaande adviseren wij deelnemers van de retraites om zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheids-, annulerings-, reis- en ongevallenverzekering. Daarnaast adviseren wij u om na te gaan of uw ziektekostenverzekering voldoende dekking biedt.

13.4 In het geval dat Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

13.5 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

13.6 Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

13.7 Hartje Amsterdam/ Hartje Yin Yoga is in geen geval aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.